Logo_5
CGBnetwork kustība Iepriecini bērna sirdi 2017
Lāčplēša 37, Rīga, Latvija, LV1011, +371 27726464 +371
0
Juridiskie dati
Uzņēmuma nosaukums
kustība IEPRIECINI BĒRNA SIRDI
Reģistrācijas numurs
40008197139
Jur. adrese
Lāčplēša 37, Rīga
Uzņēmuma vadība
Vārds, uzvārds
Aiga Šlitere, vadītājs
Apraksts

CGBnetwork kustība „Iepriecini bērna sirdi” sāka savu darbību 2013. gadā  ar mērķi ieraudzīt un atraisīt bērnā mītošo talantu, piepildot kādu no sapņiem - mūzikā, mākslā un sportā. 

Tiek finansēta bērnu interešu izglītība, sadarbojoties ar tiem vecākiem, kuriem nepieciešams atbalsts, nodrošinot bērniem šādu iespēju - nepilnas un daudzbērnu ģimenes. Īpašs atbalsts tiek sniegts atraitnēm, vientuļām māmiņām un tētiem, kuri vieni audzina bērnus. 

Šobrīd mūsu kustības mērķis:

1.  Palīdzēt nepilnajām un daudzbērnu ģimenēm viņu pamata vajadzībās, sevišķi atraitnēm, bāreņiem un trūcīgajiem, ģimenēs kurās bērniem ir viens vecāks. 

2. Veicināt pieaugušo pašizaugsmes izglītību - sniedzot iedrošinājumu, dzīves gudrību, zināšanas un iemaņas vairākās dzīves sfērās - bērnu audzināšana, sava aicinājuma apzināšanās, attiecību veidošana, sava nama un finanšu pārvaldīšana. 

3. Veidot ģimeņu atbalsta komandas - atbalsta ģimeņu kustību, kuras ir gatavas mērķtiecīgi ieplānot savu laiku, lai sētu ģimenēs, kurām tieši šobrīd ir nepieciešams atbalsts, tādējādi aptverot dažādus Latvijas reģionus. Ģimenes, kuras ir gatavas paiet kādu solīti līdzās, ieņemot atbalstītāja un padomdevēja lomu. / Lūkas 14:14/

Šo gadu laikā esam atbalstījuši un izglītojuši 30 ģimenes, kurās aug 78 bērni no dažādiem Latvijas reģioniem par kopējo summu 11 247 Eur.

2013.  gads - 1635 EUR

2014.  gads - 3411 EUR

2015. gads -  4366 EUR

2016. gads – 1835 EUR

Kustībā četru gadu laikā iesaistīti vairāk kā 100 ziedotāji, kā arī brīvprātīgie darbinieki, kopējo semināru organizēšanā.

Kustības pamatā ir divi balsti TICĪBA un PRASMES.

Pirmās  reizes satiekoties ar ģimeni:

1. Sējam praktiskās lietās ( pārtika, elementāro sadzīves apstākļu sakārtošana)

2. Atraisām Valstību, aizlūdzam par vajadzībām un, ja cilvēks ir atvērts, dalāmies kā nokļūt atpakaļ sadraudzībā ar Jēzu. Dāvinām Bībeli.

3. Konstatējam vai vecākam ir atvērta sirds, vai ir gatavs veikt izmaiņas savā dzīvē - mācīties un augt, lai kļūtu par devēju un iedrošinātāju apkārtējām ģimenēm. 

Otrajā vai trešajā reizē satiekoties ar ģimeni piedāvājam uzsākt ar mums sadarbību, lai pieaugtu ticībā un prasmēs. Vecākam jābūt apņēmīgam un gatavam piedalīties visās organizētajās klātienes tikšanās un online vebināros.

Ticības atraisīšanai (sadarbojoties ar Kickstart kustību), vecākiem ir iespēja mainīt dzīvi caur ūdens kristībām un Svētā Gara kristībām.

Prasmju atraisīšana 3 jomās:

1. aicinājums (identitāte, mērķi, vīzija)

2. attiecības (attiecības ar Dievu, bērnu audzināšana, attiecības ar apkārtējiem)

3. finanses (finanšu un savas teritorijas pārvaldība, budžeta plānošana)

Kategorijas
Atslēgvārdi
Produkti
Jaunumi
Sludinājumi
Liecības
Atrašanās vieta kartē