Logo_lkr22
Latvijas Kristīgais radio
Lāčplēša 37, Rīga, Latvija, LV-1011, +371 67213704
0
Juridiskie dati
Uzņēmuma nosaukums
Vārds & Co, SIA, Latvijas Kristīgais radio
Reģistrācijas numurs
40003037556
Jur. adrese
Lācplēša 37, Rīga, LV-1011
Uzņēmuma vadība
Vārds, uzvārds
Tālivaldis Tālbergs, prezidents
Apraksts

Patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Latvijas Kristīgais Radio Latvijā skan jau 15. gadus. Atklāti par patiesību. Mērķis: Palīdzēt izprast Bībeli kā Dieva vēsti cilvēcei. Veicināt dažādu kristīgo konfesiju un kristiešu sadarbību. Garīgais princips: Savā darbībā par vienīgo mērauklu uzskatīt Bībeli, kā Dieva iedvesmotu, nekļūdīgu, autoritatīvu vārdu. Uzdevums: LKR uzdevums ir, atzīstot Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu un vienīgo Pestītāju, pasludināt Viņa evaņģēliju Latvijas iedzīvotājiem. LKR garīgo programmu īsteno, veidojot sekojošus raidījumus: Bībeles tekstu lasījums; Bībeles tekstu apceres un svētrunas; kristīga satura literāru darbu lasījums; dažādu žanru un stilu kristīgo mūziku; izglītojošus raidījumus; raidījumus bērniem; raidījumus par dažādām problēmām sabiedrības dzīvē; informāciju par kristīgo konfesiju draudžu dzīvi Latvijā un pasaulē; tiešā ētera raidījumus ar klausītāju piedalīšanos; ziņu raidījumus un reklāmas. Starpkonfesionālā sadarbība: LKR kā starpkonfesionāla kristiešu sadarbības forma aicina atzīt dažādu konfesiju kristiešus par vienas Kristus miesas locekļiem. LKR savā darbā aicina dažādu kristīgo konfesiju pārstāvjus savstarpēji respektēt vienam otru. LKR savā darbā aicina pilnīgi atturēties no konfesiju atšķirību izraisītu pretrunu un nesaskaņu iztirzāšanas ēterā. LKR aicina dažādu konfesiju kristiešus būt vienotiem, sludinot Evaņģēliju.

Kategorijas
Atslēgvārdi
Radio / Kristīgais radio / radio arhīvs / ierakstu studija / video / arhīvs / ierakstu arhīvs / raidījumi / mūzika / mūzikas ieraksti / radio ieraksti. /
Produkti
Jaunumi
Sludinājumi
Liecības
Atrašanās vieta kartē