Logo_index
Rīgas Kristīgā sākumskola
Brīvības gatve 221, Rīga, Latvija, , +371 22080771
0
Juridiskie dati
Uzņēmuma nosaukums
Mazo bērnu skola Knābis SIA
Reģistrācijas numurs
40003565893
Jur. adrese
Rīga, Brīvības gatve 221-1, LV-1039
Uzņēmuma vadība
Vārds, uzvārds
Diāna Gulbe, valdes loceklis
Apraksts

Rīgas Kristīgā sākumsskola ir SIA "Papilio VIA" dibināta izglītības iestāde. Skola savu darbību uzsākusi 2013.gada 2.septembrī, īstenojot pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) izglītības programmu.

1. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, ievērojot kristīgās ētikas un morāles principus.

2. Nodrošināt katra skolēna iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, neraugoties uz katras personības individuālajām īpatnībām, atšķirīgo iepriekšējo sagatavotību un attīstības līmeni.

3. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātiju.

Izglītības kvalitāte ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem iestādē.

Skolas telpās un apkārtnē, drošā un sakārtotā vidē, ir radīti apstākļi, lai katrs izglītojamais justos labi un varētu apgūt nepieciešamās zinības. Nelielais bērnu skaits klasē nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, lai ikviens uzdevumu paveiktu pēc savām spējām un ar vislabākajiem sasniegumiem. Skolas ikdienas darbs skolēniem un pedagogam sagādā lielu gandarījumu un vēlmi attīstīties. Mācību procesā izmanto praktiskus eksperimentus, Marijas Montesori pedagoģiski didaktisko materiālu un jaunākās tehnoloģijas.

Kategorijas
Atslēgvārdi
izglītība / sākumskola / kristīgā skola /
Produkti
Jaunumi
Sludinājumi
Liecības
Atrašanās vieta kartē