Ēkas energosertifikācija

Ēkas energosertifikāts - dokuments, kurā norādīta ēkas energoefektivitāte (faktiski daļēji tiek iekļauti energoaudita dati). Ēkas energosertifikātā tiek ietverti rādītāji, pēc kuriem patērētāji var salīdzināt un novērtēt ēkas energoefektivitāti. Sertifikātam pievieno ieteikumus, kuros novērtēta energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu rentabilitāte. Ēkas energosertifikāts vai pagaidu energosertifikāts nepieciešams attiecīgo ēku pārdodot, izīrējot vai iznomājot.