Kristiešu Globālais Biznesa Tīkls

Mūsu vīzija ir apvienot biznesmeņus un profesionāļus visā pasaulē, kuri savu biznesu balsta uz Dieva vērtībām, lai dotu Viņam visu slavu un būtu liecība par Dieva varenajiem darbiem!

Vision-image

Mūsu vērtības

Katrs uzņēmējs un profesionālis, kurš reģistrējas Kristiešu Globālajā Biznesa Tīklā apstiprina: "Mans Kungs ir Jēzus Kristus, mana garīgā autoritāte- nemainīgais Dieva Vārds Bībele un savā darbībā gribu ieviest šos septiņus principus:
Gudrība darīja sev namu un izcirta septiņus stabus/ Sal.pam.9:1/
 1. Ticība
  Es ticu uz Dievu, Jēzu Kristu un Svēto Garu. "Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums."/Ps.111:10/
 2. Taisnīgums
  Taisnīgums manu lēmumu pamatā. "Viņa taisnīgums stāv nelokāmi vienumēr, viņa rags paceļas godā" /Ps.112:9/
 3. Godīgums
  Es darbojos pēc godīguma principiem manā darbībā. "Nepareizi svari Tā Kunga acīs ir negantība, bet pilnesīgs svars Viņam sagādā labpatiku." /Sal.11.1/
 4. Cieņa
  Es veidoju cieņas kultūru sadarbībā ar citiem. "Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa." /Rom.13:7/
 5. Uzticība un Atbildība
  Esmu uzticams Dieva Vārdam un daru visu, lai manam vārdam var uzticēties. "Uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm."/PS85: 11,12/
 6. Mīlestība
  Veidoju mīlestībus pilnas attiecības ar visiem, ko satieku. "Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu." /2 Tim.1:7/
 7. Pateicība
  Par visu, ko esmu sasniedzis pateicos Dievam un liecinu par Viņa darbiem manā dzīvē. Esmu gatavs dot tālāk to, ko esmu saņēmis. "Tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība."/ 2Kor. 9:11/

Mūsu mērķi

"Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem" /Gal.6:10/
 1. Iespēja svētīt (10% labdarības projektiem)
 2. Mūsu bizness-kā labā smarža,liecība citiem
 3. Sadarbības iespējas globālā vidē - Latvijā un Eiropā
 4. Iekšējais komunikāciju tīkls

Jūsu ieguvumi, pievienojoties CGBnetwork.com

 1. Iespēja prezentēt savus produktus, pakalpojumus savā zemē un citur pasaulē.
 2. Iespēja atrast sadarbības partnerus globālā vidē.
 3. Iespēja atbalstīt vienam otru, dalīties pieredzē, veidot kopējus projektus.
 4. Iespēja atklāt, ka mans bizness pieder Dievam.
 5. Jūsu pakalpojumu un produktu attēlošana pilnā apjomā portālā www.cgbnetwork.com, kā arī iespēja izvietot jaunumus, sludinājumus, liecības portāla pirmajā lapā visu gadu.
Reģistrēties

CGBNetwork atklāšana

Diskusija par CGBNetwork projektu

Kas ir CGBNetwork?